Syyskuun lopulla järjestetään 10. kansainvälinen geronteknologian konferenssi Nizzassa, Ranskassa. Konferenssi kerää paikalle  laajan joukon teknologian asiantuntijoita palveluiden, viestinnän, robotiikan, asumisen, liikkumisen, terveyden, ympäristön, talouden, lain, etiikan ja politiikan aloilta.

Konferenssin teema on ”Sustainable Humanity”, vapaasti suomennettuna kestävä inhimillisyys.

Konferenssin näkökulma ikääntymiseen liittyvään teknologiaan on laaja. Tällä halutaan tuoda monipuolisesti esiin teknologian hyötyjä elämänmittaisen onnistuneen, aktiivisen ja hyvinvoivan ikääntymisen tukena.

Projektipäällikkö Marja Pakarinen esittelee konferenssissa Eläkeliiton ja EHYT ry:n yhteisen LähiVerkko-projektin tuloksia ja toimintaa. Projektisuunnittelija Maarit Nyqvist taas kertoo gradututkimuksestaan ikäihmisten tietotekniikan käyttöön liittyen.

Lisätietoa gradusta tästä

Konferenssin Internet-sivut: http://www.isg2016.org/