pikkukuva

Anna arviosi, sano sanottavasi….

Hei sinä LähiVerkon toimintaa verkossa seurannut! 

LähiVerkon viimeiset kuukaudet ovat menossa. Olemme koonnet lankoja yhteen, pilotteja kokoon ja arvioita toimintaamme osallistuneilta. Toivoisimme palautetta sinulta, joka olet seurannut verkon kautta toimintaamme. Alla on sanapilvi, johon voit lisätä adjektiivejä, jotka kuvaavat mielestäsi LähiVerkko-projektia ja lähiverkkolaisia. Kirjoita adjektiivi kohtaan ”Type your answer here…” ja sen jälkeen paina ”Submit”-nappia. Oma sanasi tulee osaksi sanapilveä. (Tarvittaessa päivitä sivu painamalla F5-näppäintä tietokoneella.) Voit lisätä niin monta adjektiivia kuin haluat tai samoja kuin aiemmin adjektiivin jättäneet.

Jos haluat antaa laajempaa sanallista palautetta, voit lähetää meille sähköpostia osoitteeseen lahiverkko@elakeliitto.fi.

Kiitos, että olet kulkenet meidän kanssa yhtä matkaa!

pikkukuva

Kysely: yli 60-vuotiaat kokevat sosiaalisen median vähentävän yksinäisyyttä

Verkkokyselyssä* selvisi, että 90 % nettiä käyttävistä 60–90-vuotiaista on käyttänyt jotain sosiaalisen median palvelua. Puolet somea käyttävistä ikäihmisistä ilmoitti löytäneensä sen kautta uudelleen vanhoja tuttuja. Lähes kaksi kolmasosaa (59 %) arvioi, että sosiaalinen media vähentää ihmisten yksinäisyyden tunnetta.

”Some laajentaa sosiaalista verkostoa ja auttaa yhteydenpidossa myös silloin, kun liikkuminen pois kotoa on vaikeaa. Monissa vastauksissa kuvattiin somen lievittävän yksinäisyyttä. Verkko voi jollekin olla ainoa paikka kohdata ihmisiä.”, kuvaa Lähiverkko-projektin projektipäällikkö Marja Pakarinen.

Kyselyssä selvisi, että Facebook on tunnetuin ja käytetyin sosiaalisen median palvelu. Sen tunsivat lähes kaikki vastaajat ja heistä 74 % kertoi myös käyttäneensä palvelua. Jopa puolet kertoo käyttävänsä palvelua päivittäin. Vanhempi ikäpolvi kuvaa sosiaalisen median auttavan ajan hermolla pysymistä, avartavan maailmankuvaa ja lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Huonokuuloiselle se on erinomainen tapa ylläpitää sosiaalisia kontakteja. Kielitaito pysyy paremmin tallella kuin muuten. Iän tuomista haitoista huolimatta voi kokea kuuluvansa tähän aikaan ja maailmanlaajuiseen perheeseen, jossa voidaan olla asioista myös eri mieltä”, kertoo kyselyyn vastannut 72-vuotias mies.

”Käytän joka päivä sosiaalista mediaa eri tavoin. Kuuntelen, katselen, luen, vaihdan mielipiteitä ja koen olevani perillä ja tietoinen sukulaisten, ystävien ja varsinkin yhteiskunnan ajankohtaisista asioista. Elämäni olisi köyhää ilman somea!” summaa kyselyyn vastannut 70-vuotias nainen.

Lapset, lapsenlapset ja ystävät auttavat yli 60-vuotiaita somen käytössä. Suuri osa (70 %) vastaajista kertoi saaneensa tukea palveluiden käyttöön joltain läheiseltä. Yhtä suuri osa kertoi myös kiinnittävänsä paljon huomiota yksityisyyden suojaamiseen somessa.

”Monia iäkkäämpiä netin käyttäjiä askarruttavat tietoturvaan ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat. Yksityisyyden suojaaminen on jätetty somessa usein käyttäjän vastuulle ja vaatii tietoa ja taitoa. Esimerkiksi Facebook päivittää usein yksityisyysasetuksia, joten käyttäjän täytyy pysyä ajan tasalla profiilinsa asetuksista”, kertoo Pakarinen.

*Ikäihmisten sosiaalisen median käyttöä selvitettiin Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n LähiVerkko-projektissa. Tuloksista löytyy yhteenveto alla olevasta PowerPoint-esityksestä.  Kysely toteutettiin internetissä TNS Gallupin Forum -paneelissa toukokuussa 2017. Kyselyyn vastasi 1561 60–90-vuotiasta internetin käyttäjää.  Sosiaalisen median käyttäjien keski-ikä oli 68 vuotta, vanhin kyselyyn osallistunut henkilö oli 90-vuotias.

Lisätietoja:

Marja Pakarinen
Projektipäällikkö Lähiverkko-projekti
marja.pakarinen@elakeliitto.fi
puh. 040 7257 362

Ei kommentteja - Keskustele aiheesta

pikkukuva

Webinaarit

LähiVerkko järjestää tänä syksynä vielä yhden kaikille avoimen webinaarin. Se pidetään 25.10.2017 klo 14:00 ja aiheena on ”LähiVerkko-projektin kootut vinkit tietotekniikan käyttöön”.
Olemme tuttuun tapaan puoli tuntia etukäteen paikalla, mikäli haluaa testata yhteyden toimivuutta ennen lähetystä.

Syksyn menneitä webinaareja voit katsella myös tallenteena. Tallenteet toimivat parhaiten tietokoneella.

30.8.2017 klo 14. Hyvinvointia digitaalisista peleistä.
Voivatko pelit edistää terveyttä? Auttaako pasianssin naputtelu muistin toimintaan tai Wiin tasapainolaudalla keikkuminen kaatumisen ehkäisyyn? Asiasta keskustelemassa LähiVerkosta Riikka ja Jouni. Tallenne on katsottavissa tästä linkistä.

27.9.2017 klo 14. Kuvapuhelut vertaistuen välineenä ja Skype ryhmätoiminnassa.
Monipuolinen vertaistuki on tämän päivän sana. Kuinka kuvapuheluja voidaan hyödyntää vertaistuessa? Miten ryhmätoimintaa voidaan rakentaa kuvapuhelujen ja chatkeskusteluiden kautta? Aiheeseen syventyivät LähiVerkosta Jouni ja apunen-toiminnasta Katja Harinen. Tallenne on katsottavissa tästä linkistä.

Osallistumisohjeita ja vanhempia webinaareja voit katsella sivulta lahiverkko.fi/webinaarit/

 

pikkukuva

Uusi Netikäs-projekti käynnistyi

Eläkeliitto käynnisti tänä syksynä uuden projektin ”Netikäs – ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen vahvistaminen”, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Projekti on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa.

Tietoyhteiskunnan kehitys etenee nopeassa tahdissa. Ihmisten arki, asiointi ja vuorovaikutus ovat saaneet sähköisiä kanavia. Digitalisaatiossa ikäihmiset ovat haavoittuvassa asemassa tottumattomina tietotekniikan käyttäjinä. Perustaidot tietokoneen käyttöön auttavat yksittäisten asioiden  hoitamiseen, mutta täysipainoiseen kansalaisuuteen ja  osallisuuteen tarvitaan digitaalista mediasivistystä eli tietoja, taitoja ja ymmärrystä verkossa toimimisesta, vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Mediasivistys on yksi keino, jonka kautta voidaan  voimaannuttaa ja valtauttaa ihmisiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa. Se auttaa myös niitä, jotka eivät käytä konetta tai jotka kokevat digitalisaation  negatiivisena. Mediasivistyksen kautta voidaan lisätä ihmisen ymmärrystä verkon omakohtaisista hyödyistä ja vähentää  netin käyttöön liittyviä pelkoja.

Netikäs-projektin tavoitteena on ikäihmisten aktiivisen  kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen  tietoyhteiskunnassa vahvistamalla ikäihmisten nettitietoja ja -taitoja (mediasivistys), osallistamalla ikäihmisiä aktiiviseen verkossa toimimiseen, kehittämällä tapoja ikäihmisten  digitaalisen mediasivistyksen vahvistamiseksi ja lisäämällä yleistä tietoisuutta ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen tarpeista ja keinoista. Idea Netikäs-projektiin on syntynyt Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä LähiVerkko-projektissa, joka päättyy vuoden 2017 lopussa. Netikäs-projektissa on mukana joukko osaavia yhteistyökumppaneita, kuten Lapin yliopisto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Maaseudun sivistysliitto, Mediakasvatusseura, Enter ry, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta ja SenioriVerkko-projekti (Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry). Mukana projektissa ovat myös Eläkeliiton piirit ja yhdistykset ympäri Suomea.

Netikäs-projekti on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelma rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi tämän vuoden vaihteessa. Avustusohjelmaan tuli yhteensä 388 hakemusta, joista avustus myönnettiin 70 hakijalle. Eläkeliiton Netikäs-projekti yhteistyökumppaneineen on yksi valituista projekteista.

Lisätietoja projektista: Marja Pakarinen, marja.pakarinen@elakeliitto.fi

Ei kommentteja - Keskustele aiheesta