Pelaaminen on hauskaa ajanvietettä suurelle osalle eläkeläisistä. Yli 64-vuotiaista internetiä käyttävistä kansalaisista* 56 % oli pelannut jotain digitaalista peliä kuluneen vuoden aikana. Tämä selviää tuoreesta TNS-Gallupilla teetetystä kyselystä.

kaikki-pelaa-seminaari

Pasianssi pysyy suosiossa yli sukupolvien vuodesta toiseen..

 

Yleisimmin ikäihmiset pelaavat kannettavalla tai pöytätietokoneella. Mobiililaitteilla pelaaminen on harvinaisempaa. ”Yksi syy mobiililaitteiden pienempään suosioon saattaa olla se, että pelisovellusten lataaminen älylaitteisiin on ikäihmisillä vielä melko vähäistä. Moni kokee myös älypuhelimen näytön liian pieneksi, jotta sillä olisi miellyttävää käyttää Internetiä tai pelata,” toteaa Marja Pakarinen LähiVerkko-projektista.

Pelaaminen hauskaa eläkkeelläkin

Ihmisten syyt pelata digitaalisia pelejä ovat samoja iästä riippumatta. Yli 65-vuotiaat pitävät tärkeimpinä pelaamisen syinä hauskuutta, ajanvietettä, rentoutumista, älyllisiä haasteita ja pelin tuomaa jännitystä.

Ikäihmisistä joka neljäs (26 %) suhtautuu pelaamiseen myönteisesti ja kolmasosa (31 %) kielteisesti.

Suurin osa (68 %) ikääntyvistä ajattelee digitaalisen pelaamisen olevan hyväksi aivoille. Toisaalta lähes saman verran (65 %) uskoo pelaamisen aiheuttavan haitallista riippuvuutta. ”Käsitykset vaikuttavat varsin ristiriitaisilta”, arvioi Pakarinen. ”Toisaalta pelaamista pidetään hyödyllisenä ja mielenkiintoisena, toisaalta riippuvuutta pelätään ja pelaamiseen käytettyä aikaa pidetään hukkaan heitettynä.”

Yhdessä pelaaminen kiinnostaa

Nykyään digitaalisen pelaamisen ja pelillisyyden mahdollisuuksia hyödynnetään enenevässä määrin. Esimerkiksi terveydenhuollossa pelejä tuodaan osaksi kuntoutusta ja hoitoa.

LähiVerkko-projektissa on järjestetty pelitapahtumia muun muassa palvelutalojen asukkaille. ”Erityisesti visailupelit, joita voi pelata porukalla, ovat olleet ihmisille mieleisiä”, sanoo Jouni Ahonen LähiVerkko-projektista.

”Pelin ei tarvitse olla hyötypeli ollakseen hyödyllinen. Pelaamisesta saatavat onnistumisen kokemukset, uppoutumisen tunne, hauskuus ja sosiaaliset kohtaamiset pelin äärellä ovat jo merkittäviä ihmisen hyvinvointia lisääviä tekijöitä”, huomauttaa Pakarinen.

 

 

Kyselyn ensimmäiset tulokset julkaistiin 11.5.2016 Päihdepäivillä järjestetyssä ”Ikäihmiset viihteellä – pelit ja päihteet” –seminaarissa. Lopullinen raportti tuloksista julkaistaan LähiVerkon järjestämässä ikäihmisille suunnatussa Kaikki pelaa –peliseminaarissa 8.11.2016 Kuntatalossa Helsingissä.

MarjaPakarinen3

Päihdepäivien seminaarissa 11.5.2016 puhumassa Marja Pakarinen LähiVerkko-projektista

Ikäihmiset viihteellä seminaarin esitykset löydät Slidesharesta:

Marja Pakarinen: Ikäihmiset, pelit ja pelillisyys

Jouni Ahonen: Hyvinvointia peleistä

 

Tiedustelut:

Marja Pakarinen, marja.pakarinen@elakeliitto.fi, puh. 040 7257 362

 

*Kyselyn teettivät TNS-Gallupilla LähiVerkko-projekti (Eläkeliiton ja EHYT ry:n yhteisprojekti) sekä Arpa-projekti (EHYT ry). Kyselyssä selvitettiin yli 64-vuotiaiden suomalaisten raha- ja tietokonepelien pelaamista ja suhtautumista niihin. Kyselyssä toteutettiin puhelinhaastattelu, johon vastasi 400 suomalaista. Internet-paneeliin vastasi 1001 vastaajaa.

HUOM. Alkuperäisen artikkelin (18.8. julkaistu) otsikkoa on korjattu 27.10.2016 TNS-gallupilla sattuneen painotusvirheen vuoksi. Kuluneen vuoden aikana jotain digitaalista peliä pelanneiden määrä 56 % koskee ainoastaan Internet-paneeliin vastanneita, eikä koko väestöä, kuten alkuperäisessä artikkelissa virheellisesti otsikoidaan. Alkuperäinen otsikko on ollut ”Yli puolet suomalaisista eläkeikäisistä pelaa digitaalisia pelejä”. Muilta osin kyselyn tulokset pitävät paikkansa.

Tiedustelut ikäihmisten rahapelaamiseen liittyvistä tuloksista: Tapio Jaakkola (Arpa-projekti), tapio.jaakkola@ehyt.fi, puh. 050 463 8212