Nykyaikana on helppo pitää ryhmän kesken yhteyttä, vaikka porukka olisi hajallaan ympäri Suomea.  LähiVerkko ja TunneMieli-projekti kokeilivat yhdessä, miten ikäihmiset eri puolella Suomea voisivat tavata vertaisryhmänä Skypen ryhmäpuhelutoiminnolla. Tässä pilotissa huomattuja innostavia asioita ja ikäihmisten kokemuksia pilotin ajalta.

Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäsi se, että toiset ryhmäläiset tavattiin kasvotusten aloituskoulutuksessa. Tämä teki toiset ihmiset konkreettisimmiksi, lähemmiksi ja sai ryhmäytymiseen myönteisen alun aikaan. Yhteisen ryhmäidentiteetin kannalta erityisesti vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen toi ryhmään ”me-henkeä”. Maaliskuussa 2014 käynnistettiin LähiVerkon ja TunneMieli-projektin yhteistyönä Tukiverkko-pilotti tapaamalla osallistujat Eläkeliiton toimistolla kahdessa ryhmässä. Tapaamisiin osallistui yhteensä 12 TunneMieli–peruskurssin käynyttä henkilöä eri puolilta Suomea. Tapaamisissa tarkastettiin, että Skype-ohjelma toimii jokaisen koneessa ja sovittiin ajat ryhmäpuheluille.

Tukiverkon ryhmät koettiin myönteiseksi ja jaksamista tukevaksi toiminnaksi. Toiminnan säännöllisyys ja ryhmän samana säilyminen olivat tärkeitä asioita osallistujille. Tukiverkko-pilotin tavoitteita olivat mm. sähköisen vertaisryhmätoiminnan kehittäminen ja ohjaaminen. Tämä toteutettiin järjestämällä joka kuukausi kuvapuheluja kahden erikokoisen ryhmän kesken loppuvuoden ajan. Puheluiden aloittajana ja puheenjohtajana toimi TunneMieli-projektin työntekijä.

Myös molempien sukupuolten edustuksen nähtiin olevan ryhmän toiminnan kannalta rikkaus, joka toi erilaisen puhetavan ja näkökulman aiheisiin. Kokemusten jakaminen turvallisessa ilmapiirissä antoi tunteen, siitä että tulee tarvittaessa kuulluksi ja nähdyksi.
Eri kokoisista ryhmistä enemmistö koki pienen ryhmäkoon (4-5 henkilöä) toimivammaksi kuin suuremman (6-8 henkilöä). Pieni ryhmä koettiin turvalliseksi ja siellä saatiin enemmän puheaikaa kuin suuremmassa, jolloin tutustuminen helpottui ja tuttuuden tunne lisääntyi. Skypen teknisen toimivuuden kannalta havaitsimme pienemmän ryhmäkoon paremmaksi.

”Ryhmäpuhelut toivat varmuutta omaan vapaaehtoistoimeen, kun sai jutella muiden vapaaehtoisten kanssa, jotka ymmärsivät missä mennään.”
”Jo pelkästään puheluaikojen olemassaolo, josta synty myönteinen kokemus ja odotus seuraavaan tapaamiskertaan, antoi toimintaa ja jaksamista tukevan merkityksen. Tämän voi jossain määrin nähdä turvallisuuden kokemuksena, että on olemassa jokin paikka jossa voi kysyä apua ja jakaa asioista. ”
”Ilolla odotti, että kuulisi toisten mielipiteitä ja tulisi myös itse kuulluksi.”
”Pieni turvallinen ryhmä, ihmiset tietävät ja tuntevat toisensa. Tulee tunne että ne ymmärtää minua.”
”Näki toiset, se oli tärkeää. Puhumiseen liittyvä kehon kieli ja sen näkeminen on tärkeää. Kun näki toisen, piti katsoa sitä joka puhui, ei voinut mennä pois tilanteesta tekemään jotain muuta.”
”Oltiin samalla aallonpituudella – huomasi, että omat ongelmat eivät ainutlaatuisia, ne saavat mittasuhteetkun ääneen lausutaan.”

Tukiverkko-pilotti oli osallistujille tärkeä ja se sai paljon myönteistä palautetta. Enemmistö osallistujista jatkaa ryhmäpuheluja itsenäisesti, ilman Eläkeliiton henkilökuntaa apuna. Skype-ryhmäpuheluissa ja varsinkin kuvapuheluissa on hyvä ottaa myös huomioon osallistujien käyttämät laitteet. Tässä muutamia havaintojamme eri laitteisiin liittyen:

  1. Ryhmäpuhelun aloittajan pitää käyttää pöytä- tai kannettavaa tietokonetta. Taulutietokoneella ja älypuhelimella voi myös osallistua, mutta pelkästään äänipuhelun muodossa. Kahdenkeskisissä puheluissa voi taulutietokoneilla ja älypuhelimilla olla myös kuvayhteys.
  2. Puhelut onnistuvat teknisesti paremmin pienemmällä ryhmällä. Puheluissa tapahtuu useammin äänenlaadun heikkenemistä ja pätkimistä ryhmäkoon kasvaessa yli viiden osallistujan. Äänen- ja kuvanlaatu on paljolti kiinni osallistujien internetyhteyden voimakkuudesta. Jos kaikilla osallistujilla on hyvä yhteys, ryhmä voi olla tarvittaessa isompikin.

Lopuksi vielä kuusamolaisen Aino-Maijan mietteitä ryhmästä:

”Tämä toi uusia näkökulmia ja tapoja toimintaan. Keskusteltiin pulmatilanteista ja erilaisista haasteista yhdessä. Pilotti antoi uskoa ja voimia omaan tekemiseen. Tärkeintä oli hyvä vertaistuki, joka jatkuu edelleen. Jaettu suru puolittuu – jaettu ilo moninkertaistuu.

LähiVerkko ja TunneMieli-projektit tuottavat tänä vuonna ohjeet kuvapuhelinryhmän muodostamiseen ja kehittämiseen. Sinäkin voit perustaa oman ryhmäsi!

 

Jouni Ahonen (LähiVerkon aluesuunnittelija) ja TukiVerkko-pilottilaiset
Kirjoitus on osa LähiVerkon pilottien raportointia. 

 

2 kommenttia - Keskustele aiheesta