Elokolot ovat kansalaisten kohtaamispaikkoja, jotka saivat alkunsa 1990-luvulla. Ne ovat nykyään Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja sen paikallisten jäsenyhdistysten ylläpitämiä. Elokolot ovat kaikille avoimia, päihteettömiä kohtaamispaikkoja. Niiden tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen päihdehaittoja ehkäisemällä ja tukemalla ihmisten omaehtoista, aktiivista elämää. Elokoloja on kuusi kappaletta: Helsingissä, Hyvinkäällä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Niissä tarjotaan mm. vertaistukea, palveluneuvontaa sekä luottamuksellista keskustelua työttömille, nuorille, eläkeläisille ja syrjäytymisuhan alaisille.

Elokolojen ovet ovat auki kaikille. (kuva: Jonna Yletyinen)

Miten tämä sitten liittyy LähiVerkkoon? LähiVerkkolaisilla on projektin viime vuosina kertynyt kokemusta webinaarien eli verkon välityksellä pidettävien seminaarien tai koulutusten järjestämisestä. Webinaareihin on käytetty Adobe Connect -nimistä verkkokokousohjelmaa.

Viime vuonna Elokolot ilmaisivat kiinnostuksensa webinaarien järjestämiseen. Ensimmäisen webinaarin järjesti vuoden 2016 marraskuussa Pirkkalan Elokolo aiheesta ”Kela toimeentulotuen maksajana”. Seuraavina vuoroissa olivat Helsingin Elokolo aiheenaan ”Lääkkeet ja alkoholi”, ja Tampere aiheenaan ”Rahapelaamisen hallinta ja ongelmapelaajan kohtaaminen”. Loputkin Elokolot järjestävät omat webinaarinsa lähiaikoina. Näiden webinaarien sisältö on kokonaan Elokolojen valitsema ja tuottama.  LähiVerkkolaiset ovat mukana webinaareissa teknisenä tukena ja välineiden lainaajana.

LähiVerkko on kokenut Adobe Connectin hyväksi, mutta alussa jonkin verran harjoitusta vaativaksi verkkoneuvottelu- eli webinaariohjelmaksi. Tästä johtuen menimme pariin ensimmäiseen seminaariin paikan päälle varmistamaan, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Elokolot pitivät webinaarit omilta tietokoneiltaan ja LähiVerkko toi paikalle osaamisensa lisäksi web-kameran ja mikrofonikuulokkeet, joilla lähetyksen laatu paranee huomattavasti. Webinaarien aikaan muissa Elokoloissa oli myös yleisöä seuraamassa webinaareja, joten oli toivottavaa, että tekninen puoli sujui alusta asti jouhevasti.

Ennen webinaaria muihin Elokoloihin lähetettiin sähköpostilla kirjalliset ohjeet verkkokokoukseen kirjautumisesta. Tähän kuului sekä kuvallinen käyttöohje että webinaarihuoneen osoite. Adobe Connect on webinaarin järjestäjälle maksullinen ohjelma, mutta webinaareihin voi osallistua ilmaiseksi. Webinaarin seuraajat, tässä tapauksessa muut Elokolot, eivät tarvinneet käyttäjätunnuksia vaan kirjautumissivulla piti antaa vain nimi tai nimimerkki. Osallistujia pyydettiin myös saapumaan paikalle puolisen tuntia ennen varsinaisen lähetyksen alkua, jotta mahdolliset ongelmat ehdittiin korjata.

Kotoa osallistuja voi keskustella chat-ikkunan kautta, seurata luennoitsijan toimintaa ja näkee samat esitysdiat kuin Elokolossa olijat. (Kuva: Kuvakaappaus Adobe Connect -huoneesta.)

Adobe Connectiin voi ladata kuvia ja esimerkiksi PowerPoint-esityksiä mukaan esityksiä selkeyttämään, kuten näissä webinaareissa tehtiin. Näkymiä ja puhujien esityksiä voi vaihtaa lennosta yhdellä hiiren painalluksella, mikä on hyödyksi, kun webinaarissa on useampi luennoitsija. Vaikka luennoitsijat käyttivät äänen lisäksi omaa videokuvaansa esityksissään, jo puolen tunnin – tunnin esitys saattaa käydä tylsäksi ilman havainnoillistavia kuvia ja tekstejä. Kaikille tuttu PowerPoint-esitys auttaa sekä luennoitsijaa muistamaan asiansa paremmin että tekee webinaarista seuraajille mielenkiintoisemman.

Webinaarin pitäjät voivat myös määritellä, mitä mahdollisuuksia seuraajilla on osallistua webinaariin. Mikäli webinaarissa on paljon seuraajia, voi olla parasta, että muut kuin luennoitsija pystyvät ainoastaan kuuntelemaan luentoa. Muuten esitykseen saattaa tulla liikaa keskeytyksiä ja häiriötekijöitä. Tässä tapauksessa yleisöä oli sen verran rajattu määrä, että heille annettiin mahdollisuus tarvittaessa puhua mikrofoniin sekä kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja kaikille näkyvään keskusteluikkunaan.

Käyttämässämme verkkokokousohjelmassa on myös tallennusmahdollisuus. Nämä webinaarit tallennettiin ja tallenteen osoite lähetettiin jälkeenpäin osallistujille, koska sitä toivottiin. Kaikki kiinnostuneet eivät pääseet webinaarin aikaan paikalle, joten tallenteet tulivat tarpeeseen.

Palaute tähän mennessä pidetyistä webinaareista on ollut positiivista. Välimatkojen poistuminen oli yksi tärkeimmistä vaikutuksista, mutta myös tallenteen katselumahdollisuus oli kiitelty ominaisuus. Tunnin pituisessa luennossa tulee esiin helposti monta asiaa, joita ei muistakaan jälkeenpäin, vaikka olisikin ollut paikalla.

 

Jouni Ahonen
Kirjoittaja on LähiVerkon aluesuunnittelija, joka on vetänyt viimeisen kahden vuoden aikana ainakin 30 webinaaria. 

Tarkempaa tietoa LähiVerkon järjestämistä webinaareista löydät sivulta www.lahiverkko.fi/webinaarit

 

 

Ei kommentteja - Keskustele aiheesta