Mitä tapahtuu, kun käsityöt ja tablet-tietokoneen käytön oppiminen yhdistetään? Ainakin ilmassa on paljon iloa, naurua, itsevarmuutta, puheensorinaa ja onnistumisen kokemuksia. Käsityöt ovat aihe, joihin liittyen löytyy runsaasti ideoita, inspiraatiota ja sosiaalista kanssakäymistä internetistä.

Syksyllä 2016 toteutimme yhteinen ”Näppärät netissä” -pilottikurssin Eläkeliiton Elämää käsillä -projektin kanssa. Kurssi toteutettiin Helsingissä, Kampin palvelukeskuksessa.

Pilottikurssilla yhdistettiin käsillä tekeminen ja internetin hyödyntäminen. Tavoitteena oli kokeilla ja kehittää ryhmätoimintaa eläkeikäisille, jossa kiinnostavan harrastuksen kautta tutustutaan helpolla ja mukavalla tavalla tietotekniikkaan ja sen hyödyntämiseen arjessa.

Kurssin aikana tehtiin yhdessä pieniä käsitöitä, mutta samalla kokeiltiin tiedon hakemista netistä, sosiaalisen median käyttöä, sekä työskentelyn valokuvaamista ja kuvien jakamista. Osallistujilla oli kurssin ajan lainakäytössä tablettitietokoneet, joiden peruskäyttöä kurssin aikana harjoitellaan käsitöiden lomassa. Käsitöiden ei tarvitse olla suuria tai monimutkaisia, jotta ne ehditään toteuttaa noin yhden tunnin aikana ohjeistuksineen ja toteutuksineen. Kurssilaiset kokivat kaikkien käsitöiden tekemisen mieleisenä, mutta erityisen mukavaksi koettiin verkon kutominen, joka toteutettiin yhdessä. Ohjeita käsityöosuuksiin löytyy www.elamaakasilla.fi ja täältä.

Havaitsimme, että tämä oli onnistunut tapa rentouttaa, ryhmäyttää ja tuottaa onnistumisen kokemuksia ennen kuin sukelletaan tuntemattomampaan tabletin maailmaan. Pareittain tai pienryhmissä tehtävät käsityöt loivat yhteishenkeä ja iloista tunnelmaa osallistujien välille. Käsityöaihe yhdisti ryhmän jäseniä ja internetistä löydettyjä uusia käsityöideoita innostuttiin etsimään yhdessä ja esittelemään muillekin. Yhteinen löytämisen ja oivaltamisen ilo kannusti muitakin. Mielekkään ja iloa tuottavan harrastuksen kautta mielekkyyttä ja onnistumisen elämyksiä siirtyi myös tietotekniikan opetteluun.

Osallistujilta kerättiin kurssista palautetta ja kehittämisajatuksia kokemusten perusteella. Kurssin arvioinnissa käytimme yhtenä menetelmänä ns. tilkkutäkkiarviointia, joka on kehitetty LähiVerkon ja Elämää käsillä -projektin yhteistyönä. Osallistujat antoivat palautteen jokaisen kurssikerran jälkeen valitsemalla sopivan kangastilkun ja kirjoittamalla lyhyen sanallisen palautteen. Tilkut valittiin värin mukaan: vihreä = kurssipäivä sujui erittäin hyvin, keltainen = melko hyvin, punainen = ei kovin hyvin. Tilkut ja sanalliset palautteet kiinnitettiin alustaan, jossa ne muodostavat tilkkutäkin.
tilkkutäkki

Marraskuussa pilotin päätyttyä järjestettiin valokuvanäyttely, jossa kurssin osallistujien töitä ja kokemuksia oli esillä.

Pilotin eteneminen

Pilotin tuotoksiin voit tutustua näiltä sivuilta tai Instagram-palvelusta kurssin omalta käyttäjätililtä: käyttäjänimi: napparat_netissa. Instagramia voi käyttää joko lataamalla ilmaisen sovelluksen älypuhelimeen tai tablettiin tai suoraan Internet-sivun kautta osoitteesta www.instagram.com/napparat_netissa.

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Pilottikurssi pähkinänkuoressa:

Järjestäjä: LähiVerkko-projekti, Elämää käsillä -projekti
Osallistujat: 15 yli 65-vuotiasta käsitöistä kiinnostunutta naista
Paikka: Kampin palvelukeskus, Helsinki
Kesto: Kerran viikossa torstaisin klo 9–11.30, kahdeksan viikon ajan.
Laitteet: Oma tablet tai lainaksi Samsung Galaxy 10” tablet. Pääpaino android käyttöjärjestelmän laitteissa, mutta ohjausta myös iOS käyttöjärjestelmän laitteisssa iPadeissa.

Lisätietoja:

  • Elämää käsillä -hanke / Marika Sarha, puh. 040 7257 346 tai
  • LähiVerkko-projekti / Marja Pakarinen,