”Sain verkkokurssilta lisää rohkeutta keskustella sosiaalisesta mediasta ja innostuin kokeilemaan digitaalisia pelejä.” (anonyymi kurssilainen)

Netikäs-verkkokurssia on järjestetty LähiVerkko-projektissa vuosina 2016-2017. Se oli tarkoitettu kaikille ikäihmisille, joita mietityttää tämän päivän verkkomaailma ja siihen liittyvät asiat. Kurssi oli pienryhmäopiskelua verkossa. Ryhmään otettiin enintään 10 kurssilaista.

LähiVerkko-projektin aikana huomasimme yleisesti verkkokoulutuksista, että

 • ikäihmiset haluavat opiskella myös verkon kautta.
 • verkkokurssialustana Adobe Connect sopii vähemmänkin tietotekniikkaa käyttäneelle ihmisille, kun tarjolla on tukea alkuun pääsemisessä. (Esim. ohjeet, tekninen tuki ja yhdessä käyttökoulutusta.)
 • verkkokoulutukset kannattaa tehdä selkeiksi ja keskusteluun ja kokemuksiin pohjautuviksi.
 • erilaisia tehtäviä ja materiaaleja voi hyvin käyttää koulutuskertojen aikana. Kotitehtäviä aktiiviset eläkeläiset eivät välttämättä ehdi tehdä.
 • yksikään mediasivistysverkkokurssi ei ollut täysin samanlainen kuin edelliset. Osallistujat tekevät kurssin, eivät valmiiksi hiotut sisällöt. Vetäjän pitää siis tuntea sisällöt ja verkkokurssin mahdollisuudet, jotta hän voi kurssikerrat vetää joustavasti ja soveltaen.

Netikäs-verkkokurssin ryhmä tapasi verkossa kerran viikossa torstai-iltapäivisin seitsemänä peräkkäisenä viikkona. Yksi kurssikerta kesti 1,5-2 tuntia. Aiheet kurssikerroilla ovat:

 1. Alkuun kurssilla ja Adobe Connectin käytönopettelu.
 2. Media ennen ja nyt
 3. Sosiaalinen media
 4. Tietoturva
 5. Tekijänoikeudet
 6. Identiteetti, roolit ja vaikuttaminen verkossa
 7. Digitaalinen pelaaminen ja kurssin lopetus.

Kurssikerta muodostuu keskusteluista, tehtävistä, aiheeseen liittyvistä erilaisista materiaaleista ja ennen kurssikertaa luettavasta Netikäs-vihosta. Vihkoihin voit tutustua sähköisesti osoitteessa http://lahiverkko.fi/mediasivistysmateriaali/.

Kurssille osallistumiseksi tarvitsi joko tietokoneen ja mikrofoni-kuulokesetin tai sitten tabletlaitteen. Kurssille valitut saivat sähköpostilla ohjeet Adobe Connectin käytöstä ja kuinka verkkokurssille pääsee ensimmäisellä kerralla. Tällöin käytiin tarkemmin yhdessä läpi sekä kurssin sisältöä että Adobe Connectin käyttöä. Aiempaa kokemusta verkkokurssista ei siis tarvitse olla.