Nettiopastajat ovat vapaaehtoisia, jotka auttavat toisia ikäihmisiä tietotekniikan ja internetin käytössä. Nettiopastaja rohkaisee ja tukee, mutta istuu käsiensä päällä: antaa opastettavan tehdä itse ja kokeilla rauhassa. Opastaja toimii oman osaamisensa pohjalta vapaaehtoisena auttajana, eikä hänen tarvitse olla tietotekniikan asiantuntija. Tärkeämpää on rohkaisu, yhdessä kokeileminen ja oppiminen opastettavan kanssa.

Katso videoltamme, mitä on nettiopastus käytännössä:

 

Missä kaikkialla toimii nettiopastajia?

Nettiopastusta tekevät jo monet tahot eri puolilla Suomea. LähiVerkko käynnisti toiminnan pilotoinnin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton Seniorit surffaa – nettiopastaja auttaa -projektin kanssa 2015. Tavoitteena oli kehittää rakenteita ja materiaaleja, jotka tukevat toiminnan käynnistämistä Eläkeliiton piireissä ja yhdistyksissä valtakunnallisesti.

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri toimi pilottialueena ja yhteistyökumppanina. Pilottivaiheeseen osallistui yli 40 varsinais-suomalaista nettiopastajaa, jotka käynnistivät opastustoiminnan alueillaan. Pilottiin osallistuneille tarjottiin kaksi koulutustilaisuutta ja heiltä kerättiin palautetta toiminnasta pilottivaiheen aikana. Pilotti onnistui hyvin ja kokemukset toiminnasta olivat rohkaisevia. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille!

Pilotista saamiemme palautteiden mukaan 96 % opastajista suosittelisi nettiopastajana toimimista muillekin vapaaehtoisille.

Vuosina 2016-2017 LähiVerkko-projektissa koulutettiin lähes 300 nettiopastajaa eri puolille Suomea. Koulutukset olivat pääsääntöisesti alueellisia koulutuksia Eläkeliiton piireissä. Projektissa testattiin myös Perehdytys nettiopastajaksi -koulutusta verkkokurssina. Hyvää palautetta saanut verkkokurssi osoitti, että vapaaehtoistoiminnan koulutuksia voi järjestää myös verkkokurssina.

Suurin osa LähiVerkon kouluttamista opastajista toimivat Eläkeliiton paikallisyhdistyksissä. Ota yhteyttä oman paikkakuntasi Eläkeliiton yhdistykseen, jos tarvitset opastajan apua tai haluaisit itse lähteä vapaaehtoiseksi nettiopastajaksi.

Opastustoiminta käyntiin omalla paikkakunnalla

Nettiopastajatoiminnan voi käynnistää kuka tahansa tai mikä yhdistys tahansa. Tärkeätä olisi löytää opastamiseen sitoutuvia vapaaehtoisia ja tietenkin opastettavia. Jos opastustoiminta halutaan osaksi yhdistyksen toimintaan, kannattaa yhdistyksen sitoutua toiminnan käynnistämiseen ja markkinointiin.

Aikaisempien kokemusten pohjalta olemme laatineet oppaan vapaaehtoisena nettiopastajana toimimiseen. Tämä opas on suunnattu erityisesti Eläkeliitossa vapaaehtoisena toimiville, mutta sitä voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa myös muiden organisaatioiden nettiopastaja kuvatoimintaan.

Vapaaehtoisena nettiopastajana Eläkeliitossa opas (PDF)

LähiVerkko-hankkeen päättymisen takia, hanke ei enää järjestä Perehdytys nettiopastajaksi -koulutuksia. Eläkeliiton nettiopastajien koulutuksista voi tiedustella apunen-toiminnan vastaavilta Eläkeliitosta tai uuden Netikäs-hankkeen työntekijöiltä.

Hyödyllisiä materiaaleja ja linkkejä nettiopastajille:

Jos kaipaat nettiopastajatoiminnan tueksi materiaaleja, vinkkejä tai sisältöjä kannattaa tutustua LähiVerkon-nettisivujen materiaaliosioon sekä Netikäs-materiaaliin.

Lisäksi tässä on hyviä linkkejä, joihin kannattaa tutustua.

Minä ja teknologia – Nettiopastajan kokemuksia LähiVerkon blogissa
– Eläkeliiton Raision yhdistyksen nettiopastajan blogi: http://markkutoivola.blogspot.fi/
– Eläkeliiton Halikon yhdistyksen opastajien tuottamia materiaaleja:
– Ohjelmaehdotuksia nettiopastustilanteisiin
– Verkkopankin käyttäminen
– Kanta.fi-palvelu
– E-kortit

Tietotekniikan vertaisopastajien omien yhdistysten sivuilla on hyödyllistä opasmateriaalia ja luettavaa:
– Joen Severi ry:n nettisivut. Toimii Pohjois-Karjalassa.
– Mukanetti ry:n nettisivut. Toimii Pirkanmaalla.
– Savonetti ry:n nettisivut. Toimii Pohjois-Savossa.
– Enter ry:n nettisivut. Toimii Uudellamaalla.
Ikinörtti -blogi, Enter ry:n opastajat kirjoittavat.

Eri järjestöt tarjoavat tukea nettiopastamiseen
Senioriverkko -projektin kokoamia Applen sovelluksia, jotka sopivat erityisesti ikäihmisille ja aloitteleville tietotekniikan käyttäjille.
– KÄKÄTE – käyttäjälle kätevä teknologia projektissa on tuotettu mm. opas tietokonepisteen perustamiseen ja mitä siinä on hyvä huomioida. KÄKÄTE-projekti on päättynyt, mutta tietoa aiheista löytyy http://www.ikateknologiakeskus.fi-sivuilta.
– Eläkkeensaajien keskusliiton Verkosta Virtaa! -projektin sivuilta löytyy hyvä linkkilista eri lähteisiin
– Vanhustyön keskusliiton Seniorit surffaa – nettiopastaja auttaa -hankkeen nettisivuilta löytyy erinomaisia videoita ja ohjemateriaalia opastustoiminnan tueksi. Sieltä löytyy myös koulutusmalli, jolla kouluttaa uusia nettiopastajia omaan toimintaan.