LähiVerkko on mukana tänä vuonna Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa (lyhyesti ITK) kahdella eri näkökulmalla: mediakasvatus ja digitaalinen pelaaminen. Molempia aiheita yhdistää ikäihmiset eli yli 65-vuotiaat. Tapahtuma on Hämeenlinnassa 5.-7.4. LähiVerkko on paikalla torstaina 6.4. Maksulliseen seminaariin voi ilmoittautua mukaan

Torstai-iltapäivän teemaseminaariesityksessä “Teknologia, mediasivistys, ikäihminen – digiloikkaa ne mummotkin”  tartutaan digiloikkaan erilaisen oppijaryhmän näkökulmasta. Miten yhteiskunnan digitalisaatiossa tuetaan ikäihmisiä mediakasvatuksen avulla? Millaista mediakasvatusta olisi hyvä olla ikäihmisille? Kuka mediakasvattaa yli 65-vuotiaita? Teemaseminaarissa LähiVerkko haastaa ITK-vieraat yhdessä Enter ry:n kanssa pohtimaan kenelle mediakasvatus kuuluu ja tutustumaan millaista materiaalia ikäihmisten mediakasvatukseen on tarjolla. Lähemmässä tarkastelussa ovat Netikäs-mediasivistysmateriaali ja vertaisohjaajan tekemä mediakasvatus. Teemaseminaari sopii sinulle opettaja, kouluttaja, kasvattaja, kehittäjä, joka haluat uutta näkökulmaa digitalisaatioon ja mediakasvatukseen.

Lisätietoja: http://itk.fi/2017/ohjelma/teemaseminaari/106

ITK:n ”Kohtaamisia pelimaailmassa” foorumiesityksessä LähiVerkko ja Hämeenkylän koulun OpettajaAgentti sekä OppilasAgentit esittelevät yhteistä pelitoimintaansa. Tule kuuntelemaan kuinka järjestää uuden opetussuunnitelman mukaista yhteistyötä koulun ulkopuolella sukupolvien välille digitaalisten pelien parissa. LähiVerkko on järjestenyt pelitapahtumia yhdessä Pähkinärinteen palvelutalon sekä Vantaan Hämeenkylän koulun OppilasAgenttien kanssa. Kuluneen pilotin aikana olemme oppineet, että pelaaminen voi yhdistää sukupolvia. Pelien kautta on ollut mahdollista luoda kohtaamisia, jotka eivät muuten ehkä olisi olleet mahdollisia. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jossa OppilasAgentit käyvät säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa pelaamassa ikäihmisten kanssa. Tulevaisuudessa järjestetään myös ikäihmisten vierailuja kouluun, jolloin opettajat voivat hyödyntää heidän osaamistaan ja elämänkokemustaan opetuksessa. Foorumiesitys sopii sinulle opettaja, pelikasvattaja, kouluttaja, kehittäjä joka olet kiinnostunut digitaalisista peleistä sekä eri sukupolvien kohtaamisesta. Let’s play!

Lisätietoja: http://itk.fi/2017/ohjelma/foorumi/270

Tule mukaan!