Eläkeliitto käynnisti tänä syksynä uuden projektin ”Netikäs – ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen vahvistaminen”, joka jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Projekti on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa.

Tietoyhteiskunnan kehitys etenee nopeassa tahdissa. Ihmisten arki, asiointi ja vuorovaikutus ovat saaneet sähköisiä kanavia. Digitalisaatiossa ikäihmiset ovat haavoittuvassa asemassa tottumattomina tietotekniikan käyttäjinä. Perustaidot tietokoneen käyttöön auttavat yksittäisten asioiden  hoitamiseen, mutta täysipainoiseen kansalaisuuteen ja  osallisuuteen tarvitaan digitaalista mediasivistystä eli tietoja, taitoja ja ymmärrystä verkossa toimimisesta, vaikuttamisesta ja vuorovaikutuksesta.

Mediasivistys on yksi keino, jonka kautta voidaan  voimaannuttaa ja valtauttaa ihmisiä aktiivisiksi oman elämänsä toimijoiksi yhteiskunnassa. Se auttaa myös niitä, jotka eivät käytä konetta tai jotka kokevat digitalisaation  negatiivisena. Mediasivistyksen kautta voidaan lisätä ihmisen ymmärrystä verkon omakohtaisista hyödyistä ja vähentää  netin käyttöön liittyviä pelkoja.

Netikäs-projektin tavoitteena on ikäihmisten aktiivisen  kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen  tietoyhteiskunnassa vahvistamalla ikäihmisten nettitietoja ja -taitoja (mediasivistys), osallistamalla ikäihmisiä aktiiviseen verkossa toimimiseen, kehittämällä tapoja ikäihmisten  digitaalisen mediasivistyksen vahvistamiseksi ja lisäämällä yleistä tietoisuutta ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen tarpeista ja keinoista. Idea Netikäs-projektiin on syntynyt Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä LähiVerkko-projektissa, joka päättyy vuoden 2017 lopussa. Netikäs-projektissa on mukana joukko osaavia yhteistyökumppaneita, kuten Lapin yliopisto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Maaseudun sivistysliitto, Mediakasvatusseura, Enter ry, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta ja SenioriVerkko-projekti (Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry). Mukana projektissa ovat myös Eläkeliiton piirit ja yhdistykset ympäri Suomea.

Netikäs-projekti on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelma rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen pelituotoista, jotka jäivät jakamatta ennen kuin Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi tämän vuoden vaihteessa. Avustusohjelmaan tuli yhteensä 388 hakemusta, joista avustus myönnettiin 70 hakijalle. Eläkeliiton Netikäs-projekti yhteistyökumppaneineen on yksi valituista projekteista.

Lisätietoja projektista: Marja Pakarinen, marja.pakarinen@elakeliitto.fi

Ei kommentteja - Keskustele aiheesta